Świetlica szkolna
w roku szkolnym 2017/2018
zaprasza
     od poniedziałku do piątku
                 w godzinach
              11.30 –15.30

  Nasza świetlica dysponuje 1 dużą salą. Korzystamy równieĹź z sali komputerowej oraz nowej sali gimnastycznej.

    Opiekę nad uczniami z klas I - VI sprawują:

pani Michał Kurtyj (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek) oraz

pani  Jwona Salnikow - Pakuła (środa).

   W naszej świetlicy organizowane są róĹźnorodne formy zajęć, według określonego harmonogramu i planu pracy świetlicy:

  Poniedziałek: zajęcia czytelnicze

  Wtorek : zajęcia plastyczne

  Środa : zajęcia ruchowe

  Czwartek: zajęcia muzyczne / techniczne

  Piątek : zajęcia plastyczne

  Staramy się stworzyć miłą, rodzinną atmosferę, a czas wolny dzieci tak zagospodarować, aby kaĹźdy mógł rozwijać swoje zainteresowania i mógł znaleźć dla siebie coś ciekawego. Świetlica czuwa równieĹź nad bezpieczeństwem, zdrowiem oraz prawidłowym rozwojem dzieci.

     Świetlica została wyposaĹźona w nowe ciekawe pomoce dydaktyczne oraz zabawki .

                                   ZAPRASZAMY Kiss
 

Dodano: 2011-03-10 00:22:53 Ostatnia edycja: 2018-01-23 19:12:13 Dodał: