Regulamin Muzeum Szkolnego

Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej

 

§ 1

Cele utworzenia Muzeum:

 • Gromadzenie , przechowywanie , konserwowanie i udostępnianie pamiątek związanych z oświatą,
 • Budzenie zainteresowania historią szkoły i regionu.
 • Kształtowanie postawy szacunku dla przeszłości.
 • Pogłębianie patriotyzmu i miłości dla Ojczyzny DuĹźej i Małej.

§ 2

Sposoby osiągania celów:

 1. Pozyskiwanie eksponatów odbywa się na drodze : darowizny, powierzenia w depozyt i zakupu.
 2. Przekazanie eksponatów dokumentowane jest przy pomocy protokołu zdawczo-odbiorczego.
 3. Pozyskane eksponaty są katalogowane (nadany numer katalogowy, opis, warunki pozyskania , imię i nazwisko osoby przekazującej eksponat) i sygnowane.
 4. Darowizny przechodzą bezpłatnie na wieczyste użytkowanie szkoły.
 5. Depozyty są zwracane właścicielowi na jego prośbę .
 6. Z orginałów depozytów Muzeum bezpłatnie wykonuje kopie

 ( kserokopie, fotokopie), które równieĹź udostępnia.

 1. Muzeum zapewnia ochronę powierzonym eksponatom , organizując właściwe warunki przechowywania oraz eksponowania.