REGULAMIN

SZKOLNEGO KONKURSU
POEZJI PATRIOTYCZNEJ

„POLSKA, MOJA OJCZYZNA”

CELE

Þ    Upamiętnienie 100- lecia odzyskania niepodległości.

Þ    Rozwijanie i pielęgnowanie postaw  patriotycznych.

Þ    Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją o tematyce patriotycznej.

Þ    Kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.

Þ    Rozwijanie umiejętności recytatorskich.

UCZESTNICY
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkoły podstawowej.

PRZEBIEG KONKURSU                                                                                                                                                        Konkurs przebiega w DWÓCH etapach:
I etap - eliminacje klasowe- 26 października 2018 r.
II etap - finał szkolny- 30 października 2018 r. o godz. 9.00 w świetlicy szkolnej.

ZASADY KONKURSU
Każdy uczestnik prezentuje jeden wiersz o tematyce patriotycznej dostosowany do wieku i możliwości wykonawczych ucznia. Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

KRYTERIA OCENIANIA

Þ    Dobór repertuaru i jego pamięciowe opanowanie.

Þ    Kultura słowa .

Þ    Interpretacja utworu.

Þ    Ogólne wrażenie artystyczne.

NAGRODY

Laureaci otrzymają nagrody książkowe i dyplomy oraz wystąpią podczas akademii
z okazji Święta Niepodległości 09 listopada 2018 r. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy- podziękowania.

ORGANIZATOR

ZOFIA KONIECZNA, IWONA KRZYŻANOWSKA

 

Dodano: 2018-10-16 20:06:49 Dodał: Marzena Antoniuk