KONKURS PLASTYCZNY

„Promieniowanie ojcostwa”

Cele konkursu:

- Poznanie wartości zawartych w twórczości literackiej Jana Pawła II;

-Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego;

-Zachęcanie do naśladowania jego pasji w służbie człowiekowi;

Uczestnicy:

 

W konkursie mogą wziąć udział  5 i 6 - latki, uczniowie klas I –III; IV- VI oraz VII i II – III gimnazjum Diecezji Siedleckiej;

 

Warunki uczestnictwa:

 

1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem; 

2. Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane)

3.Prace konkursowe należy wykonać dowolną (płaską) techniką plastyczną – rysunek, grafika, malarstwo;  format prac konkursowych to wyłącznie A 3 (297 x 420 mm); blok techniczny

4. Ilość prac jednego autora  z jednej placówki jest  nieograniczona (nie należy ich oprawiać w „passe – partout”, zginać ani rolować).

5.Prace należy składać  do 16 marca 2018r. do p. M.Antoniuk lub W. Hołomiej.

 

Ocena prac:

Prace będą oceniane w następujących grupach -

dzieci 5-6 letnie; klasy I – III; klasy IV –VI; VII i II, III gimnazjum

 

Kryteria oceny:

 zgodność z tematem i założeniami konkursu;

- pomysł plastyczny;

- kompozycja – przejrzyste i czytelne przesłanie;

- świadomość i celowość użycia środków wyrazu plastycznego;

- oryginalne ujęcie tematu;

- atrakcyjność techniki wykonania pracy,

 - estetyka pracy, spełnienie wymogów technicznych i formalnych

 

Prace przesłane zostaną do szkoły w Ulanie-Majoracie i tam wezmą udział w konkursie diecezjalnym.

Wernisaż połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom etapu diecezjalnego odbędzie się w  kwietniu 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

 

Dodano: 2018-03-01 21:22:17 Ostatnia edycja: 2018-03-01 21:34:54 Dodał: Marzena Antoniuk