Czytanie – mądrością narodu

A. Puszkin

 

24 kwietnia 2012r. w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego po raz pierwszy odbył się „Międzyklasowy konkurs czytania poezji i prozy rosyjskiej”. Uczestniczyło w nim 13 uczniów z klas V-VI. Przygotowywali się oni pod kierunkiem Pani Joanny Dubij.

Celem konkursu było między innymi:

- rozbudzanie zainteresowań poezją i prozą rosyjską;

- rozwijanie zdolności interpretacji estetycznej i artystycznej utworu literackiego w języku rosyjskim;

- rozwijanie wyobraźni i wzbogacenie słownictwa w języku rosyjskim.

Młodzież prezentowała najchętniej utwory: A. Puszkina, A. Czechowa, S. Jesienina, M. Lermontowa, L. Tołstoja, S. Michałkowa, A. Barto i F. Dostojewskiego.

Podczas prezentacji jury w składzie: mgr M. Haciuk, mgr A. Dubij i mgr I. Salnikow oceniało dobór tekstu, prawidłowy akcent, poziom artystyczny, poprawność wymowy i intonacji oraz dykcję recytatora.

 

Wyniki konkursu:

I miejsce  –    Aleksandra Kudio, kl. V „b”

                        Agnieszka Raczyńska, kl. V „a”

II miejsce  -   Aleksandra Łubkowska, kl. V „a”

                        Weronika Chudzik, kl. V „b”

III miejsce  -  Katarzyna Ptak, kl. V „b”

                        Weronika Kulbicka, kl. V „a”

 

WyróĹźnienie:  Julia Raczyńska, kl. V „a”

 

Nagrodzeni uczestnicy konkursu zaprezentowali wysoki poziom umiejętności językowych i interpretacji tekstu. Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Woli Uhruskiej.

Dziękujemy całej grupie uczniów biorących udział, za zaangaĹźowanie i przygotowanie się do konkursu. Zwycięzcom gratulujemy.

Serdecznie podziękowania kierujemy do wszystkich Państwa, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas konkursu oraz pomogli w jego organizacji.

 

 

Opracowanie: Joanna Dubij

Dodano: 2012-04-27 10:02:32 Ostatnia edycja: 2012-04-27 10:06:25 Dodał: Ewelina Mojska