Szkoły Podstawowej im. J. I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej
                           
Lp Nazwia zadania Termin realizacji Instytucje/ organy wspierające Uwagi
2017 2018
IX X XI XII I II III IV V VI
1 Film informacyjny o historii szkoły podstawowej i obchodach 90 lecia jej istnienia                     Samorząd Ucznowski, Rada Rodziców  
2 Wycieczka do Romanowa                     Rada Gminy, Rada Rodziców  
3 Gazetka nt. „Podróże patrona szkoły podstawowej- Józefa Ignacego Kraszewskiego”                     Biblioteka Gminna  
4 Uroczystość Ślubowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w połączeniu ze Świętem Niepodległości                     GOSiR , Rada Rodziców, Studio Muzyczne, ZPiT "Kresowiak", Szkoła Muzyczna Nr 1 w w Łucku (Ukraina) udział delegacji zagranicznych
5 Konkurs na najstarsze zdjęcie związane ze szkołą podstawową                     Rada Sołecka, Rada Rodziców  
6 „Szkolne piosenki z dawnych lat” – spotkanie z babciami i dziadkami                     Przedszkole,  Rada Sołecka  
7 Otwarty konkurs dla uczniów i ich rodziców- "Krzyżówka jubileuszowa"                     Samorząd Uczniowski  
8 Publikacja książkowa wydana z okazji jubileuszu 90-lecia szkoły                     Gmina Wola Uhruska, IFS UMCS Lublin, TAWA Chełm, Zespół redakcyjny  
9 Konkurs wiedzy o patronie szkoły podstawowej- Józefie Ignacym Kraszewskim                      Biblioteka  
10 „Podchody” - gra terenowa                     ZHP, Placówka Straży Granicznej,  
11 „Halowy Turniej Piłki Nożnej o puchar Dyrektora Zespołu Szkół” w roku jubileuszowym                     GOSiR  
12 Otwarty Turniej Szachowy w roku jubileuszowym                     Wójt Gminy, GOSiR, Lubelski Klub Szachowy zasięg międzynarodowy
13 Konkurs plastyczny o Patronie                     Rada Rodziców  
14 Konkurs Międzyklasowy „Prezentacja multimedialna – Sylwetka Patrona ”                     ZSZ nr 1 i II LO we Włodawie, Rada Rodziców  
15 Konkurs recytatorski -utwory Józefa Ignacego Kraszewskiego                     Szkoły noszące imię Józefa Ignacego Kraszewskiego  
16 „NASI LAUREACI”- zebranie i prezentacja osiągnięć najzdolniejszych uczniów                     Samorząd Uczniowski  
17 „Kierownictwo szkoły na przestrzeni 90 lat istnienia szkoły”- TABLO                     Komitet merytoryczny  
18 Spartakiada w roku jubileuszowym- „Sport i wiedza dla Najmłodszych”                      Wójt Gminy, GOSiR  
19 Lekcja muzealna w szkole podstawowej                     Muzeum w Romanowie, Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie  
20 „Szkoła w liczbach”                     Rada Rodziców  
21 Konkurs plastyczny- "Moja Szkoła"                     Rada Rodziców  
22 Konkurs fotograficzny „Moja szkoła w obiektywie”.                     Firma fotograficzna wyłoniona przez Radę Rodziców  
23 Inscenizacja utworu Józefa Ignacego Kraszewskiego pt. „DZIAD I BABA”                     Samorząd Uczniowski, Biblioteka Gminna  
24 Konkurs matematyczny „Logiczne myślenie w praktyce”                     Rada Rodziców  
25 Sukcesy PCK                     Zarząd PCK Włodawa  
26 Konkurs wiedzy „Historia Szkoły Podstawowej im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Woli Uhruskiej ”                     Rada Rodziców  
27 Turniej Strzelecki z Broni Pneumatycznej o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół w roku jubileuszowym                     Przewodniczący Rady Gimny Wola Uhruska  
28 „ Bieg po wiedzę o Józefie Ignacym Kraszewskim”                      Biblioteka Gminna, Wójt Gminy  
29 Jubileuszowa fotografia Kadry pedagogicznej Szkoły                     Firma fotograficzna wyłoniona przez Radę Rodziców  
30 Wystawa książek napisanych przez patrona i o patronie                     Biblioteka  
31 „Najstarsze świadectwo szkolne”- konkurs z nagrodami                     Sołtysi, Rada Rodziców,  
32 Jubileuszowy Rajd Rowerowy „90 km na 90-lecie szkoły”                     GOSiR, Parafia  
33 Msza święta z okazji jubileuszu 90- lecia szkoły podstawowej                     Parafia pw. Ducha Świętego w Woli Uhruskiej  
34 Muzeum Szkoły                     Gmina Wola Uhruska, Koło Łowieckie Nr 86 "Szpak", Koło Wędkarskie PZW doposażenie
35 Historia szkoły w starej fotografii- wystawa muzealna                     Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie  
36 Uroczysta akademia z okazji 90 lecia Szkoły Podstawowej                     Komitet organizacyjny, ZPiT "Kresowiak", Studio Muzyczne, Wołyńskie Towarzystwo Sztuki Polskiej "Barwy Kresowe" w Łucku delegacje zagraniczne
37 Zasadzenie pamiątkowego drzewka przez najstarszego nauczyciela i najmłodszego ucznia                     Samorząd Uczniowski, Koło LOP  
38 „90 bajek na 90 lecie szkoły”                     Biblioteka Gminna, Rada Rodziców  
39 BAL ABSOLWENTÓW                     Komitet organizacyjny Balu  
40                          
                           

 dyr. Mirosław Konieczny

Dodano: 2018-03-12 18:06:09 Dodał: Marzena Antoniuk