Informacja
dotycząca współpracy Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej z IFS UMCS w Lublinie
w zakresie współpracy międzynarodowej w 2011 roku.


PoniĹźej przedstawiam w sposób syntetyczny i chronologiczny wykaz przedsięwzięć
i inicjatyw związanych ze współdziałaniem Zespołu Szkół w Woli  Uhruskiej z IFS UMCS w Lublinie w zakresie współpracy międzynarodowej. Jednocześnie pragnę dodać, Ĺźe wiele zadań udało się zrealizować dzięki wsparciu władz samorządu gminnego, powiatowego oraz kuratorium oświaty.
Zestawienie dotyczy ważniejszych wydarzeń w 2011 roku:
1)    Konferencja językowa w Woli Uhruskiej  (7 stycznia 2011 rok) połączona z kuligiem. Współorganizacja Fundacji Russkij Mir, IFS UMCS w Lublinie, UW oraz środowisk oświatowych z Lublina i Łodzi. W spotkaniu wziął udział m.in. Dyrektor IFS UMCS, Wójt Gminy Wola Uhruska i Starosta Włodawski.
2)    2 lutego 2011 roku- udział delegacji szkolnej na zaproszenie dyrekcji Gimnazjum nr 1
w Lubomlu na uroczystości poświęconej obchodom XX lecia niepodległości Ukrainy.
3)    11 lutego 2011 roku- podpisanie porozumienia ze szkołą w Piszczy, rejon Szacki, w związku
z przygotowywanym wnioskiem do Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w zakresie wymiany młodzieży.
4)    25 lutego 2011 roku w VI LO im. H. Kołłątaja w Lublinie odbyła się konferencja językowa
z udziałem ambasadora Rosji, dyrektora IFS UMCS w Lublinie oraz przedstawicieli fundacji Russkij Mir.
5)    Udział gimnazjalistów w III Powiatowym Konkursie Ortograficznym organizowanym przez ZSE i III LO w Chełmie.
6)    2 kwietnia 2011 roku- II wyjazd delegacji z gminy Wola Uhruska (nauczyciele, harcerze, funkcjonariusze straĹźy granicznej,  straĹźacy z OSP Wola Uhruska) na polski, przedwojenny cmentarz cywilno- wojskowy do Lubomla w celu wykonania prac porządkowych.  Współdziałanie ze Stowarzyszeniem Kultury Polskiem im. M. K. Ogińskiego na Wołyniu z siedzibą w Lubomlu oraz Gimnazjum Nr 1  w Lubomlu.
7)    15 kwietnia 2011 roku byliśmy organizatorami II Diecezjalnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Papieskie”. Tekst dyktanda oraz skład Jury zapewnił IFS i IFP UMCS w Lublinie.
8)    27 maja 2011 roku odbył się  Powiatowy Konkurs Poezji Rosyjskiej i Ukraińskiej  przy wsparciu merytorycznym i metodycznym pracowników naukowych naszego Patrona naukowego- IFS UMCS w Lublinie, Współorganizacja: Wójt Gminy Wola Uhruska, Starosta Powiatu Włodawskiego. Patronat nad konkursem- Lubelski Kurator Oświaty oraz Dyrektor IFS UMCS.
9)    28 kwietnia 2011 roku- udział dyrektora szkoły w spotkaniu inaugurującym obchody XX- lecia niepodległości Ukrainy w Lublinie. Stroną zapraszającą był IFS UMCS Lublin. Podczas uroczystości Lubelski Wicekurator Bogdan Wagner otrzymał wyróĹźnienie przyznane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy.
10)     29 sierpnia 2011 roku zostało zawarte II  porozumienie pomiędzy Gimnazjum nr 1 w Lubomlu
i naszym Zespołem Szkół. Celem zawarcia porozumienia o współpracy jest m. in. integracja środowisk polsko- ukraińskich, poznawanie historii, kultury i języka naszych sąsiadów, likwidowanie stereotypów panujących wśród lokalnych społeczności, wymiana kulturalna
i oświatowa, w tym dążenie do wymiany młodzieĹźy. Ponadto aneksem nr 1 z dnia 18 listopada 2011 roku uregulowano sprawę utworzenia Polsko- Ukraińskiego Zespołu Wokalnego w Woli Uhruskiej prowadzonego w formie wolontariatu przez Mikołaja i Witę Gaziuk (nauczycieli muzyki  z Gimnazjum Nr 1 w Lubomlu). Opiekunem z ramienia szkoły został nauczyciel Michał Kurtyj, który prowadzi Kółko z języka ukraińskiego.
11)    16 września 2011 roku- III wyjazd na cmentarz w Lubomlu delegacji w składzie poszerzonym
o udział Starosty Włodawskiego, Dyrekcję i nauczycieli ZSZ Nr 1 i II LO we Włodawie przy wsparciu Senatora RP Lucjana Cichosza. Udział we Mszy Świętej i  spotkaniu z JE Biskupem Markijanem Trofimiakiem, gdzie poruszono sprawę zaniedbanego cmentarza oraz popadającego w ruinę 600- letniego budynku kościoła rzymsko- katolickiego w Lubomlu.
12)    27-28 maja 2011 r.- IV sympozjum polsko-ukraińskie w Woli Uhruskiej pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Biskupa Markijana Trofimiaka ordynariusza diecezji łuckiej Kościoła Rzymskokatolickiego. Tematem sympozjum było:  „Wołyń- Podlasie. Religia, kultura, historia, język”.
13)    10-19 czerwca 2011 roku odbyły się kolonie dla dzieci z Ukrainy we współpracy ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska w Chełmie. Grupa uczestników z Lubomla i Łucka liczyła około 40 osób.
14)    6 sierpnia 2011 roku- Międzynarodowa Konferencja „Nasze Polesie, Nasz Bug” w Woli Uhruskiej zorganizowana przez IFS UMCS w Lublinie i Gminę Wola Uhruska w ramach Europejskich Dni Dobrosąsiedztwa „ZbereĹźe- Adamczuki”.
15)    24-25 września 2011 roku udział delegacji Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej oraz ZPiT „Kresowiak” w V Dziecięco- MłodzieĹźowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Łucku (Ukraina) na zaproszenie Pani Niny Poremskiej- Prezesa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku.
16)    9 paĹşdziernika 2011 roku udział delegacji szkolnej oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Kresowiak”
z Woli Uhruskiej w Festiwalu Kultury Polskiej w Lubomlu na zaproszenie Stowarzyszenia Kultury Polskiej im. Ogińskiego na Wołyniu w Lubomlu.
17)    Udział delegacji nauczycieli z Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej (18 paĹşdziernika 2011 roku)
w seminarium dla dyrektorów „duĹźych” powiatowych szkół województwa wołyńskiego
w zakresie m.in. realizacji wniosków unijnych. Instytucja zapraszająca- Gimnazjum Nr 1
w Lubomlu.
18)    Podsumowanie 2011 roku oraz plan na 2012 rok- udział w spotkaniu zorganizowanym przez IFS UMCS w Lublinie w dniu 17 stycznia 2012 roku.
                                                               Sporządził:  Mirosław Konieczny

Lublin, dnia 17 stycznia 2012 roku    


Dodano: 2012-01-27 08:20:50 Ostatnia edycja: 2012-01-27 08:36:50 Dodał: Ewelina Mojska