1. Ogłoszenie o wyborze oferty- szkolenia (+załącznik jpg)
2. Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (+załącznik jpg)
3. Zapytanie ofertowe (wraz z linkiem Baza Konkurencyjności FE)
Treść:

Zapraszam do złoĹźenia oferty cenowej na zakup, dostawę oraz montaĹź/instalację pomocy dydaktycznych oraz urządzeń komputerowych w Gmina Wola Uhruska/Zespół Szkół w Woli Uhruskiej w związku z realizacją projektu „NadbuĹźańskie Laboratorium Wiedzy w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej” nr wniosku RPLU.12.02.00-06-0200/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami dostępna na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1053214

Dodano: 2017-09-02 20:29:02 Dodał: Marzena Antoniuk