" Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem..." ( J 15,16)

  Usłyszałeś te słowa Księże Proboszczu i przyjąłeś jako osobiste wezwanie, aby stać się Kapłanem - mocnym ogniwem łańcucha łączącego wiernych z Bogiem.

 Czcigodny Księże Proboszczu!
Codziennie patrzymy na Twoją pracę, troskę i poświęcenie dla powierzonej Ci parafii. Na Twoje ręce składamy podziękowanie i Ĺźyczenia z okazji Twoich imienin. Ĺťyczymy, aby towarzyszyła Ci bliskość Tego, który Cię powołał i któremu oddajesz swoje Ĺźycie. Ĺťyczymy wytrwałości, spokoju i pogody ducha. Wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze. Zdrowia i wszelkiego szczęścia. Przede wszystkim światła tak silnego i jasnego, które przynosi błogosławieństwo samą swoją obecnością. Niech Bóg Jedyny prowadzi Cię prostymi drogami. Niech przedłuĹźa lata Twojego Ĺźycia, darzy zdrowiem i pozwoli jak najowocniej dalej słuĹźyć budowaniu Królestwa BoĹźego na ziemi w słuĹźbie Jego Kościołowi - Ĺźyczą nauczyciele i pracownicy z Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej.

 

Dodano: 2017-03-19 21:05:53 Ostatnia edycja: 2017-03-19 15:12:05 Dodał: Marzena Antoniuk