TURNIEJ GIER I ZABAW Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

 

 • ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa im. J.I. Kraszewskiego w Woli Uhruskiej – Samorząd Uczniowski pod opieką Pani Marioli Kędzierawskiej i Pani Joanny Dubij
 • TERMIN: 13.11.2014 (Czwartek) godz. 12.30 – 14.00
 • MIEJSCE: sala gimnastyczna przy SP w Woli Uhruskiej
 • UCZESTNICY: uczniowie klas IV – VI SP
 • CELE TURNIEJU: Cel główny: Propagowanie kultury fizycznej wśród dzieci Cele szczegółowe: wdraĹźanie do współpracy i współzawodnictwa zespołowego, opartego na wzajemnym zaufaniu, zrozumieniu i Ĺźyczliwości, integracja poczynań jednostek w grupie, rozwijanie zainteresowań aktywnym sposobem spędzania wolnego czasu - wprowadzenie w pogodny i radosny nastrój.
 • NAGRODY: dyplom i puchar dla klasy za pierwsze 3 miejsca, dyplom za miejsca 4 i 5.

 

REGULAMIN ZAWODÓW:

 

 1. Zawody przebiegają na zasadzie wyścigu rzędów,
 2. DruĹźyny składają się z 10 osób, ośmiu uczniów bierze udział w zawodach, dwóch pozostaje na rezerwie. W druĹźynie biorącej udział w zawodach muszą uczestniczyć minimum dwie dziewczyny.
 3. Punktacja: pierwsze miejsce – 5 punktów, drugie – 4, trzecie – 3, czwarte – 2, piąte – 1.
 4. Punkty karne: ewidentny błąd przy wykonaniu zadania degraduje druĹźynę na ostatnie miejsce w punktacji w danej konkurencji, małe potknięcia przesuwają druĹźynę o jedno miejsce w dół w danej konkurencji,
 5. DruĹźyny startują na sygnał sędziego. Kolejny zawodnik z druĹźyny startuje w momencie, gdy poprzedni uczeń przekroczy daną linie określoną przez sędziego. Wygrywa druĹźyna, która jako pierwsza wykona zadanie i ostatni uczeń przekroczy wyznaczoną linię.
 6. Po demonstracji danej konkurencji kapitan druĹźyny ma 5 sekund na wybór składu osobowego do tej konkurencji. Rezerwowi uczniowie siadają na ławeczkach.
 7. W przypadku, gdy druĹźyna utrudnia przeprowadzenie zawodów moĹźe zostać odsunięta od pojedynczej konkurencji. Gdy druĹźyna w dalszym ciągu przeszkadza i stosuje się do poleceń, zostaje zdyskwalifikowana.
 8. Cały turniej wygrywa druĹźyna, która uzyska najwyĹźszą liczbę punktów. W przypadku remisu dogrywkę ustala i wybiera sędzia zawodów.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian zasad i regulaminu.

 

PRZEBIEG ZAWODÓW:

 

 1. Wyścig z pałeczką sztafetową Przybory i przyrządy: dla kaĹźdego rzędu pachołek i pałeczka sztafetowa. Ustawienie początkowe: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy sztafetowej, na której ustawiono pachołek - oznaczający półmetek Przebieg sztafety: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci biegną z pałeczką sztafetową w kierunku pachołka, wykonują jego obiegnięcie i wracają jak najszybciej do swoich rzędów przekazując pałeczkę następnym zawodnikom. Wygrywa ten zespół, który najwcześniej ukończy rywalizację.
 2. Wyścig zamroczonych Przybory: laski gimnastyczne, dla kaĹźdego rzędu po 2-3. Ustawienie: dzieci stoją w rzędach na wprost trasy. Przebieg wyścigu: Pierwszy z kaĹźdego rzędu rusza ze startu, dobiega do pierwszej laski gimnastycznej, chwyta ją jedną ręką, na której układa głowę i wykonuje 3-4 obroty wokół niej, po czym biegnie do następnej, przy której wykonuje podobne obroty w przeciwnej stronie. Po wykonaniu tych obrotów biegnie z powrotem, uprawnia następnego do biegu przez dotknięcie jego wyciągniętej dłoni, sam zaś staje na końcu. Następny przebiega trasę w podobny sposób. Wygrywa rząd, którego uczestnicy odbyli bieg najszybciej.
 3. Konkurs skoczków Przybory: dla kaĹźdego rzędu pachołek i piłka koszykowa. Ustawienie: Zawodnicy stoją w rzędach. Pierwsi z nich stoją na linii startu trzymając między kolanami piłkę do koszykówki. Przebieg konkursu: Na sygnał prowadzącego, zawodnicy stojący w rzędach jako pierwsi skaczą z piłką trzymaną między kolanami do półmetka-pachołka, biorą piłkę w ręce i biegiem wracają, przekazując piłkę następnemu zawodnikowi. Następny zawodnik wykonuje te same czynności. KaĹźdy, który przekaĹźe piłkę idzie na koniec swojego rzędu. Zespół, który wykona to najszybciej, wygrywa.
 4. Wyścig z przewrotem Przybory: 5 piłek ręcznych albo lekarskich oraz pachołki. Ustawienie: druĹźyny w rzędach na linii startu, przed kaĹźdym rzędem, na połowie trasy, leĹźy piłka. Przebieg wyścigu: Pierwszy z kaĹźdego rzędu podbiega do piłki i na kilka kroków przed nią wykonuje przewrót, następnie chwyta ją i dobiega do mety, gdzie obiega ustawiony tam pachołek. W powrotnej drodze układa piłkę na dawnym miejscu, a dobiegając do linii startu, upowaĹźnia następnego do biegu przez dotkniecie jego wyciągniętej dłoni, sam zaś staje na końcu. Następny zawodnik odbywa bieg w podobny sposób. Wyścig wygrywa rząd, w którym wszyscy wykonali bezbłędnie i najszybciej bieg.
 5. Wyścig z piłeczką pingpongową. Przybory: piłeczki pingpongowe, duĹźe łyĹźki stołowe, pachołki. Ustawienie: druĹźyny w rzędach na linii startu. Przebieg wyścigu: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, trzymając w rękach łyĹźki z piłeczkami. Biegną zygzakiem pomiędzy pachołkami, w kierunku półmetka. Po minięciu półmetka wracają biegiem po linii prostej, na końce swoich rzędów, trzymając łyĹźki i piłeczki w rękach. Mijając następne dzieci ze swoich druĹźyn, na linii startu przekazują im piłeczki. Wygrywa ten zespół, który pierwszy zakończy wyścig.
 6. Bieg z kozłem. Przybory: piłki do koszykówki, ringo, pachołki. Ustawienie: druĹźyny w rzędach na linii startu. Przebieg: Na sygnał prowadzącego pierwsze dzieci z rzędów wybiegają, dobiegając do ringa, na którym leĹźy piłka podnoszą ją i rozpoczynają kozłowanie, obiegając pachołek dalej kozłują. Dobiegając do ringa odkładają piłkę i wracają na linię startu, z której startuje kolejny uczeń. Wygrywa druĹźyna, która wykonała zadanie najszybciej.
 7. Piłka w rzędach. Przybory piłki do koszykówki, szarfy. Przebieg konkurencji: druĹźyny ustawione w rzędach pierwsza osoba trzyma piłkę i jest oznaczona szarfą. Na sygnał prowadzącego piłka zostaje podawana nad głową do ostatniej osoby w rzędzie (kaĹźdy uczeń musi piłkę przenieść nad swoją głową). Ostatnia osoba z rzędu przechodzi na czworakach tocząc piłkę przed sobą przez tunel wykonany przez druĹźynę stojącą w rozkroku. Wygrywa druĹźyna, w której uczeń z szarfą pokonał tunel i stanął na początku rzędu.
 8. Toczenie piłek. Przybory: piłki do koszykówki, pachołki. Przebieg konkurencji: Zadaniem zawodników jest pokonanie dystansu do półmetka tocząc przed sobą dwie piłki do koszykówki. Po pokonaniu slalomu i dobiegnięciu do półmetka zawodnik bierze piłki do rąk, wraca na linie startu przekazując piłki następnemu zawodnikowi uprawniając go do startu. Wygrywa najszybsza druĹźyna.
 9. Mrówki. Przybory: piłki do koszykówki, pachołki. Przebieg konkurencji. W pozycji na czworakach przenosimy piłkę za pachołek trzymając ją na brzuchu, wracamy na linie startu biegiem trzymając piłkę w rękach. Tam przekazujemy piłkę kolejnemu zawodnikowi, który powtarza to zadanie. Wygrywa najszybsza druĹźyna.
 10. Dla najlepszych. Przybory: szarfy, skakanki, materace, pachołki. Przebieg konkurencji: druĹźyny ustawione w rzędach. Na sygnał prowadzącego start do pierwszej szarfy i przełoĹźenie jej od nóg do głowy, potem przewrót w przód, następnie druga szarfa przełoĹźenie jej od głowy do nóg, bieg do pachołka gdzie leĹźy skakanka i 10 przeskoków dowolnym sposobem, odłoĹźenie skakanki i bieg po prostej na linię startu. Wygrywa druĹźyna, której zawodnicy wykonując kolejno ćwiczenia będą najszybsi.
 11. Celne oko. Przybory piłki do koszykówki. Przebieg konkurencji: kaĹźda druĹźyna ma 10 rzutów do kosza z wyznaczonego miejsca (jeden uczeń – jeden rzut – jeden punkt). Ilość punktów dodajemy do sumy punktów zdobytych w konkurencjach wyścigi rzędów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA PUNKTOWA

 

 

IV A

IVB

VA

VB

VI

Wyścig z pałeczką sztafetową

2

3

1

5

4

Wyścig zamroczonych

2

1

5

3

4

Konkurs skoczków

2

1

4

3

5

Wyścig z przewrotem

3

4

5

5

5

Wyścig z piłeczką pingpongową.

2

1

3

4

5

Bieg z kozłem.

2

1

4

5

3

Piłka w rzędach.

1

2

3

4

5

Toczenie piłek.

1

2

3

4

5

Mrówki.

2

1

3

4

5

Dla najlepszych.

1

2

3

4

5

Celne oko.

0

6

3

2

1

SUMA PUNKTÓW

18

24

37

43

47

 

Klasyfikacja turniejowa:

            1. Miejsce – Klasa VI

                        2. Miejsce – Klasa V B

                                   3. Miejsce – Klasa V A

                                               4. Miejsce – Klasa IV B

                                                           5. Miejsce – Klasa IV A

            Zawody przeprowadził i sędziował n-l W-F: Arkadiusz Bodziak

Dodano: 2014-11-14 00:00:00 Ostatnia edycja: 2014-12-17 19:20:48 Dodał: Marzena Antoniuk