W piątek 9 listopada w Woli Uhruskiej odbyły się uroczystości z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście w uroczystym Marszu Niepodległości przeszli ze szkoły podstawowej do Gimnazjum, gdzie odsłonięto rzeźbę Marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w hali sportowo – widowiskowej GOSiR odbył się koncert patriotyczny poprzedzony przemówieniem Wójta Gminy pana Jana Łukasika. Wśród występujących byli: ZPiT Kresowiak, Studio Muzyczne, dzieci i młodzież Zespołu Szkół oraz uczniowie Szkoły Muzycznej Nr 1 z Łucka. Jako gość specjalny zaśpiewał tenor Wasyl Czepeluk. Tego dnia uczniowie klasy I złożyli uroczyste ślubowanie, zaś harcerze biorący udział w biegu sztafetowym SG „ Wokół Niepodległej” otrzymali medale oraz nagrody. Na słowa uznania zasłużyli wszyscy występujący prezentując wysoki poziom artystyczny, zaś organizatorom należą się podziękowania za wzorowe zaplanowanie i przeprowadzenie tych obchodów.

                                                                                                                 J. Szachałaj

Dodano: 2018-11-09 16:41:26 Ostatnia edycja: 2018-11-09 20:10:52 Dodał: Marzena Antoniuk