Zaproszenie

                                                                          

         Dyrekcja Zespołu Szkół - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej
 we współpracy z Radą Społeczną Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w

IX DIECEZJALNYM KONKURSIE ORTOGRAFICZNYM

„DYKTANDO PAPIESKIE”

pod honorowym patronatem

Wójta Gminy Wola Uhruska - Jana Łukasika

 oraz Księdza Proboszcza Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Woli Uhruskiej - Józefa Kuzawińskiego

 

Konkurs odbędzie się 26 października 2018 roku o godz. 12:30 w budynku naszego gimnazjum. 

         W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu oraz kartę zgłoszenia.

 

                                                                           Z poważaniem:

                                                                     Dyrektor Zespołu Szkół

mgr  Mirosław Konieczny

 

 

 

 

„ Język tworzy wspólnotę, sprawia, że czujemy się                                                                                            związani z narodem, ludem lub plemieniem.                                                                                       Poprzez język uczestniczymy w tej wspólnocie.”

                                                                                                                                                           Jan Paweł II

 

 IX DIECEZJALNY

KONKURS ORTOGRAFICZNY

„DYKTANDO PAPIESKIE”

 

pod honorowym patronatem

Wójta Gminy Wola Uhruska Jana Łukasika

 oraz Księdza Proboszcza Parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Woli Uhruskiej – Józefa Kuzawińskiego

 


organizowanego przez

 Zespół Szkół - Gimnazjum im. Jana Pawła II

w Woli Uhruskiej

we współpracy z Radą Społeczną Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Siedleckiej

 

 

Wola Uhruska, 2018

 

Regulamin

IX Diecezjalnego Konkursu Ortograficznego

„DYKTANDO PAPIESKIE”

 

Cele:

-        poznanie tekstów św. Jana Pawła II,

-        rozwijanie zainteresowania polską pisownią,

-        doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni ortograficznej i interpunkcyjnej,

-        kształtowanie postaw dbałości o poprawność ortograficzną i interpunkcyjną,

-        integrowanie szkolnych środowisk,

-        propagowanie pięknej polszczyzny mówionej i pisanej,

-        wdrażanie w życie słów Patrona.

 

Uczestnicy:

Uczestnikami IX Diecezjalnego Konkursu Ortograficznego „Dyktando Papieskie” mogą być uczniowie gimnazjów oraz szkół podstawowych.

Szkoła deleguje maksymalnie trzech uczniów w każdej kategorii wiekowej, którzy w drodze eliminacji szkolnych wykazali się wysoką sprawnością ortograficzną.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej.

- uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjum.

Uczniowie, którzy najlepiej napiszą dyktando, otrzymają dyplomy uznania oraz nagrody rzeczowe, zaś szkoła zostanie nagrodzona okolicznościowym pucharem.

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy, a opiekunowie podziękowania.

 

Forma:

Uczestnicy indywidualnie piszą tekst przygotowany przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie                         oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Czas trwania dyktanda około 40 minut.

Komisję konkursową tworzą nauczyciele Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej, zaproszeni goście oraz opiekunowie uczestników konkursu.

 

Termin: 26 października 2018 r. godz. 12:30

 

Prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych do 17 października 2018 r.

 

Zespół Szkół - Gimnazjum im. Jana Pawła II w Woli Uhruskiej

ul. Gimnazjalna 34,  22-230 Wola Uhruska

tel./fax: 825915236

e-mail: dyktandopapieskie@op.pl

 

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Jolanta Kuśmierczyk –  668 162 724

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

IX Diecezjalny Konkurs Ortograficzny

 

„DYKTANDO PAPIESKIE”

 

w kategorii: klasy IV-VI szkoła podstawowa / klasy VII, VIII szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum*

 

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI!

 

 

  1. Nazwa szkoły………………………………………………………………………

 

  1. Adres szkoły ………………………………………………………………………

 

  1. Telefon………………………………………………………………………………

 

  1. E-mail………………………………………………………………………………
  2. 5.      Lista uczniów:

 

Lp

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

  1. Imię i nazwisko opiekuna

 

……………………………………………………………………………………….

 

Pieczęć i podpis dyrektora

*niepotrzebne skreślić

Dodano: 2018-10-18 20:29:23 Ostatnia edycja: 2018-10-18 19:22:07 Dodał: Marzena Antoniuk