Mirosław Konieczny - Dyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej
(ur. 06 paĹşdziernika 1965 r.we Włodawie). 
Ukończyłem (1985 r) Technikum Mechaniczne we Włodawie uzyskując tytuł: technik mechanik- obróbka skrawaniem. W 1991 roku ukończyłem studia magisterskie na UMCS w Lublinie- specjalność matematyka nauczycielska.
W swojej karierze zawodowej pracowałem jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Kosyniu (1985/86), w Szkole Podstawowej w Macoszynie (1986/1987- 1989/1990) oraz od roku szkolnego 1990/1991 w Szkole Podstawowej w Woli Uhruskiej. Od 1 września 1991 roku pełnię funkcję dyrektora szkoły, a od 1999 roku- dyrektora zespołu szkół.

Skargi i wnioski przyjmuję codziennie od 7.15 do 7.45.

 

Jolanta Szachałaj- Wicedyrektor Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej